Tervetuloa Luvian Vene-Kolmio ry:n Internet-sivuille!


Seuran tarkoituksena on edistää veneilyn turvallisuutta, ja kohottaa taitoja veneen käytössä. Seuralla on tukikohta Vähä-Huilkarin saaressa. Siellä on vapaassa käytössä mökki (mökki-sääntöjen puitteissa) keittomahdollisuuksin, sauna, grillikatos, sulka/lentopallokenttä ja hiekkapohjainen uimaranta, sekä kohtalaiset laiturit rantautumista varten. Saari on merkitty selkämeren merikarttasarjaan E numerolla 1354 retkisatamaksi. Seuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta LV-K:n hallitus. Jäsenmäärä tällä hetkellä noin 200.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

 

2022

 

Luvian Vene-Kolmio Ry

 

Vähä-Huilkrunni

N 61° 23,0’ – E 21° 27,8’

 

 

SATAMAN TURVALLISUUS- JA

PELASTUSSUUNNITELMA

 

 

 

 

Päivityshistoria

 

Versio        Päivämäärä                 Muutokset

1                                 30.6.2021                                

2                                 10.6.2022               Päivitetty tiedot vuodelle 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

 

Johdanto  

        

1. Kohteen yleistiedot.

2. Ennakoitavat vaaratilanteet.      

      - sisäiset riskit ja ulkopuolelta uhkaavat vaarat.                                                                                           

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.                                                                        

 

4. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt.

5. Turvallisuusorganisaatio

6. Tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen.

 

7. Selvitys siitä, miten pelastussuunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianosaisten

(jäsenet, vieraat) tietoon ja suunnitelman päivittäminen.

 

LIITE 1: Toimintaohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

 

Tulipalo

Onnettomuus/sairauskohtaus

Järjestyshäiriö

Polttoainevuoto

Yleinen hälytysmerkki

Kaasuvaara

Säteilyvaara

 

LIITE 2: Ensiapuohjeet yleisimpiin onnettomuuksiin/sairauskohtauksiin

Näin avaat hengitystiet

Painelu-puhalluselvytys (PPE)

Rintakipu

Kouristelu

Näin autat tajutonta

Palovammat

Haavojen ensiapu

Verenvuodon ensiapu

Näin teet hätäilmoituksen.

 

LIITE 3: Sataman järjestyssäännöt

 

 

 

 

 

 

 

Olemme päivittäneet yhdistystämme koskevan pelastussuunnitelman ja toimitamme päivitetyn

suunnitelmamme pelastusviranomaisen käyttöön.

 

Luvian Vene-Kolmio ry

                                                                  

Luvialla                                               10.06.2022

 

 

 __________________________________                  Esa Satomaa, +358 40 586 7711

Allekirjoitus                                                                   Nimen selvennys ja puhelinnumero                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kohteen yleistiedot

Kohde sijaitsee Eurajoen kunnan Luvian pitäjässä Vähä-Huilkrunnin (Vähä-Huilkarin) saaressa.

Koordinaatit: N 61° 23,0’ – E 21° 27,8’

Saaressa on mökkisauna, grillikatos, paviljonkikatos ja useita laitureita.

 

2. Ennakoitavat vaaratilanteet

Sisäiset riskit:

Tulipalo

                      - jäteastiapalo                   

                      - venepalo

                      - sähköpalo

                      - rakennuspalo

                      - polttoainepalo

Onnettomuus

                      - veden varaan joutunut henkilö

                      - loukkaantuminen

Sairauskohtaus

Järjestyshäiriö

Törmäys

Polttoainevuoto

Ulkopuolelta uhkaavat vaarat

                      - liikenne

                      - lähellä sijaitseva teollisuus tms.

                      - yleinen hälytysmerkki

                      - kaasuvaara

 

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Sataman turvallisuusohjeet

Sataman järjestyssäännöt

Sataman pelastussuunnitelma

 

4. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Evakuointisuunnitelma (kokoontumispaikka, päälaituri) merkitty karttaan sekä kyltillä

Seuramajan osalta pelastustiet ja sammuttimen sijainnit selviävät kartasta ja ne on merkitty

asianmukaisilla kylteillä.

Rakennuskohtaiset ohjeet ovat näkyvillä ko. rakennuksissa ja satama-alueella.

 

Toiminta venepalon sattuessa:

                      - varoita muita veneessä tai lähistöllä olevia

                      - tarkasta tilanne: mikä palaa, onko kukaan vaarassa

                      - pysäytä moottori

                      - sulje polttoaine- ja kaasuhanat

                      - heitä palavat esineet yli laidan

                      - jos vene on laiturissa irrota vene palon leviämisen estämiseksi

                      - aloita sammutustyö, sammuttimia löytyy merkityiltä paikoilta.

                      - hälytä apua tarpeen vaatiessa

 

Pelastustiet

Merkattu kohteisiin tarpeen mukaan.

 

Helikopterin laskeutumispaikka

Ei merkittyä laskeutumispaikkaa

 

Turvalaitteiden huolto ja vastuuhenkilöt

Turvalaitteiden kunnosta vastaa satamassamme:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Sammuttimet tarkastetaan ja huolletaan kahden vuoden välein

Pelastusvälineiden kunto tarkastetaan vuosittain toukokuussa.

 

5. Turvallisuusorganisaatio.

Turvallisuudesta vastaavat henkilöt:

Sataman turvallisuusvastaava on:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Sataman turvallisuusvastaavan varahenkilö on:

Kämppäisäntä

Turvallisuuskoulutus

- yhdistyksen jäsenten tulee perehtyä ensiavun ja pelastamisen perusteisiin

                      - ohjeet löytyvät pelastussuunnitelman liitteistä kotisivuilta ja seuran majasta

- yhdistyksen jäseniä on perehdytetty käyttämään sataman pelastusvälineitä

- yhdistyksen jäseniä kehotetaan osallistumaan alkusammutus- ja ensiapukoulutuksiin

 

6. Tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen.

- sammuttimien sijainti on merkitty karttaan ja kyltein

- jokaisesta venepaikasta on enintään 100 m lähimpään sammuttimeen

- raivaus- ja pelastusvälineitä (köydet, pelastusrenkaat, tikkaat ja kelluva venehaka) on saatavilla päälaiturilla sijaitsevalla kokoontumispaikalla ja niiden sijainti on merkitty karttaan

- jokaisesta venepaikasta on enintään 100 m lähimpään pelastusrenkaaseen ja venehakaan

- pelastusvene on käyttövalmiina

- seuran majassa on ensiapuvälineet, joiden sijainti on merkitty karttaan ja kyltein

 

7. Selvitys siitä, miten pelastussuunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan jäsenten ja vierailijoiden tietoon ja suunnitelman päivittäminen.

Tiedotus jäsenet / vieraat:

Satamassamme järjestetään jäsenille / vieraille pelastussuunnitelman mukainen turvallisuuskertaus seuraavasti: Kesäkauden avauksen yhteydessä

Pelastussuunnitelma on jäsenten / vieraiden nähtävissä/saatavilla seuraavassa paikassa:

- seuran majassa ja kotisivuilla

 

Pelastussuunnitelman päivitys:

Sataman pelastussuunnitelma tarkastetaan vuosittain toukokuussa ja päivitetään aina toiminnan oleellisesti muuttuessa.

 

 

 

 

 

LIITE 1: Toimintaohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten.

 

Tulipalo

TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA

1. PELASTA ensin välittömässä vaarassa olevat ihmiset

                      - Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä.

                      - Tulipalon sattuessa TÄRKEINTÄ on ihmishenkien pelastaminen!

                      - Jos kyseessä on rakennuspalo, sulje ovet perässäsi!

2. VAROITA

                      - Ensin vaarassa olevia, ja poistuessasi muita ihmisiä

3. RAJOITA palon leviäminen

                      - Sulje ovet, luukut ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan.

 

Jos kyseessä on venepalo:

                      - siirrä lähimmät veneet turvaan palavan veneen vierestä

                      - palava vene pois muiden veneiden ulottuvilta

(Tapauskohtaisesti harkittava valitaanko a- tai b-vaihtoehto, riippuu mihin asti palo

edennyt, saadaanko palava vene hinattua pois, ym.)

4. HÄLYTÄ palokunta

                      - YLEINEN HÄTÄNUMERO on 112.

 

5. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella

                      - Sammuta vedellä tai sammutusjauheella, jos palo on sisustusmateriaaleissa (puu,                   paperi, kangas).

                      - Käytä sammutusjauhetta, jos palo on sähkölaitteessa.

                      - Pyri katkaisemaan laitteeseen tuleva virta ennen sammutusta

                      - Jos palamaan syttynyt vene käyttää maasähköä, irrota johto pistorasiasta.

                      - Käytä sammutusjauhetta, jos kyseessä on palavat nesteet.

                      - Sammuta rasvapalo tukahduttamalla esim. sammutuspeitteellä tai käytä

                      sammutusjauhetta. ÄLÄ KOSKAAN SAMMUTA RASVAPALOA VEDELLÄ!

6. OPASTA tai järjestä opastus

                      - Varmista pelastusyksiköille esteetön pääsy palokohteeseen.

                      - Huomioi tämä valitessasi suojelusuunnitelman kokoontumispaikkaa ulos!

                      - Siirry kokoontumispaikalle!

 

 

 

 

 

 

 


 

HÄTÄILMOITUS    112

 

MITÄ ON TAPAHTUNUT?

                      - tulipalo ja sen laajuus

                      - muu onnettomuus

                      - mikä aine on vuotanut

MISSÄ ON TAPAHTUNUT?

                      - tarkka osoite (huom. koordinaatit)

                      - mahdolliset ajo-ohjeet

                      - oppaan paikka

LISÄTIEDOT

                      - kuka soittaa (paikka ja puh. n:o)

                      - onko ihmisiä vaarassa

                      - onko erityisvaaraa

                      - räjähdys

                      - vaaralliset aineet

ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT LUVAN

 

HUOM!

Tee hätäilmoitus aina, kun:

                      - epäilet tulipaloa

                      - et saa selville savun tai hajun alkuperää

                      - tulipalon vaara on ilmeinen

                      - on sattunut vaarallisen kemikaalin vuoto tai onnettomuus

                      - nopea apu on tarpeen ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseksi

                      - Ilmoita palokunnalle aina myös sammutetusta tulipalosta!

Onnettomuus/sairauskohtaus

                      - Selvitä, mitä on tapahtunut

                      - onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?

                      - onko silminnäkijöitä?

                      - jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän

Tarkista potilaan tila

                      - tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla

Tarkista hengitys

                      - jos potilas ei herää, tarkista hengitys: aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja                      koeta tuntuuko ilmavirtausta.

                      - potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.

Siirrä oikeaan asentoon

                      - Käännä tajuton potilas kylkiasentoon

                      - Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.

Tee hätäilmoitus

                      - Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on hätätilanne, soita numeroon 112 ja kerro

                      - mitä on tapahtunut

                      - mitä potilas valittaa

                      - mitä hän juuri sillä hetkellä tekee

 

Tarkkaile

                      - Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön          saapumista, soita uudelleen numeroon 112.

Opasta

                      - Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

Kerro

                      - Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle mitä on tapahtunut, miten potilaan tila on                   kehittynyt ja onko potilaalle annettu ensiapua.

Järjestyshäiriö

Kiihtyneen ihmisen rauhoittaminen

                      - annetaan henkilön purkaa pahin kiukku, eikä puhuta päälle eikä provosoida   mitenkään.

                      - rauhoitellaan henkilöä sanomalla esimerkiksi: ”Katsotaan, mitä voisimme tehdä                 asianne hyväksi.”

                      - jos sukset ovat pahasti ristissä, tulkitaan vastakkainasettelu väärinkäsitykseksi tai

                      epäselvyydeksi.

                      - tuetaan sanoja non-verbaalisella viestinnällä.

Hankalat erikoistapaukset:

Myötätuntoa tai sääliä kerjäävät henkilöt

                      - kuunnellaan ja otetaan varovasti osaa

Väärällä jalalla nousseet henkilöt

                      - auttava ja osallistuva suhtautuminen, huumori,

                       ”syystäkin olet vihainen...”  

Häikäilemättömät henkilöt

                       - itsevarma ja jämäkkä suhtautuminen

                       - ei anneta etuoikeuksia

                       - korostetaan tasavertaisuutta

Vääryyttä kokeneet

                      - selitetään ratkaisun, lain tms. taustat

                      - muistetaan, että joihinkin mikään selitys ei pure

Polttoainevuoto

                      - Katkaise polttoainesyöttö.

 

Yleinen hälytysmerkki

YHTÄJAKSOINEN NOUSEVA JA LASKEVA ÄÄNIMERKKI

 

YLEINEN VAARAMERKKI ILMOITTAA:  

                      KAASUVAARASTA

                      SÄTEILYVAARASTA                                  

 

VAARA OHI MERKKI ON 1 MIN. MITTAINEN YHTÄJAKSOINEN ÄÄNIMERKKI


KUN YLEINEN VAARAMERKKI SOI TOIMI SEURAAVASTI:

                      - Mene sisälle ensisijaisesti rakennukseen

                      - Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto

                      - Kuuntele radiota

                      - Toimi annettujen ohjeiden mukaan

                      - Älä käytä puhelinta

                      - Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa

 

Kaasuvaara

TOIMINTA KAASUONNETTOMUUDESSA, JOS OLET ULKONA

                      - Tarkista tuulen suunta. Poistu tuulen alta sivutuuleen.

                      - Pyri korkeampaan maastonkohtaan. Ylempänä on turvallisempaa.

                      - Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, LIIKU RAUHALLISESTI. Suojaudu

                      hengittämällä kostean vaatteen läpi.

                      - Pyri sisätiloihin ensisijaisesti rakennukseen.

JOS OLET SISÄLLÄ

                      - Pysäytä ilmastointi ja tuuletus. Sulje ovet, ikkunat ja venttiilit.

                      - Avaa radio. Kuuntele alueradio-ohjemaa. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

                      - Vältä puhelimen käyttöä.

                      - Jos kaasun hajua tuntuu, hengitä KOSTEAN VAATTEEN LÄPI.   

                      - Pyri rakennuksen yläkerroksiin, mikäli mahdollista.                         

ÄLÄ POISTU ALUEELTA ILMAN VIRANOMAISTEN LUPAA! 

VOIT JOUTUA VAARAAN MATKALLA!

Säteilyvaara

Säteilyvaara on, jos viranomaiset mittaavat annosnopeudeksi 100 mikrosievertiä tunnissa.

                      - Mene sisälle ensisijaisesti rakennukseen.

                      - Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto

                      -Kuuntele radiota

                      -Toimi annettujen ohjeiden mukaan

                      - Älä käytä puhelinta.

                      - Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa.

                      - Viranomaisten saapuminen saattaa kestää jonkin aikaa, joten toimi rauhallisesti ja                    seuraa yrityksen / laitoksen suojelusuunnitelmaa ja radiosta annettuja ohjeita.

                      - Parhaan suojan saat rakennuksen keskiosissa tai kellarikerroksessa.

                      - Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta!

 

VIRANOMAISET ILMOITTAVAT, KUN VAARA ON OHI

 

 

 

LIITE 2: Ensiapuohjeet yleisimpiin onnettomuuksiin/sairauskohtauksiin

 

Näin avaat hengitystiet:

Tajuton on vaarassa tukehtua etenkin silloin, kun hän on selällään tai pää roikkuu edessä. Tällöin

kieli painuu nieluun ja myös oksennus tai veri voivat tukkia hengitystiet. 

                      - Pään ojentaminen avaa nielun ja hengitys pääsee kulkemaan vapaasti.

                      - Hengittävä tajuton on aina käännettävä kylkiasentoon, näin hengitystiet pysyvät           auki. Lisäksi on varmistettava hengityksen jatkuminen.

 

 

Painelu-puhalluselvytys (PPE)

 

1. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta,

selvitä heti, onko hän herätettävissä puhuttelemalla ja ravistelemalla.  

 

2. Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä joku

paikalla olevista tekemään hätäilmoitus hätänumeroon 112.  Jos olet

yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata hätäkeskuksen ohjeita.   

 

3. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys:

Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja ojenna

päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso liikkuuko rintakehä,

kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko poskellasi ilman

virtaus.  

 

Jos hengitys ei ole normaalia:

 

4. Aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle

rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 30 kertaa käsivarret suorina

rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä painelutaajuudella 100 kertaa

minuutissa. Anna rintakehän painua noin 4-5 cm.   

 

5. Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa hengitystiet uudestaan. Kohota toisen

käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin

toisella kädellä otsaa painaen. Sulje sieraimet peukalolla ja etusormella.

Paina huulesi tiiviisti henkilön suulle ja puhalla 2 kertaa ilmaa

keuhkoihin, seuraa samalla rintakehän liikkumista.   

 

6. Jatka painelu-puhalluselvytystä vuorottelemalla rytmiä 30 painelua, 2

puhallusta kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai

et enää jaksa elvyttää.

 

Rintakipu

Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Kovan puristavan rintakivun tavallisin syy on

sydäninfarkti. Kipu tuntuu ylävartalolla ja voi säteillä vasempaan kainaloon, käsivarteen ja kaulalle.

Henkilö on usein kylmänhikinen, hänellä voi olla pahoinvointia ja hengitys voi vaikeutua. Jos

rintakipuinen on käyttänyt nitroa, hän voi ottaa lääkettään. Mikäli nitro ei auta muutaman minuutin kuluessa, toimitaan ensiapuohjeen mukaan. 

Rintakipuisen ensiapu

                      - Rauhoita häntä ja auta puoli-istuvaan asentoon.

                      - Tee hätäilmoitus numeroon 112.

                      - Jos oireet ovat selvät, anna potilaalle puolikas tabletti Aspirinia tai Disperinia 

                      pureskeltavaksi tai veteen liuotettuna. Tablettia ei anneta, jos potilas on allerginen                      näille lääkkeille (asetyylisalisyylihapolle).

                      Jos henkilö menee elottomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys (30 painelua, 2    puhallusta) ja

                      ilmoita hätäkeskukseen muuttuneesta tilanteesta.

 

Tietoisku!

 Äkillisen rintakivun syitä on monia. Sydämen sepelvaltimotukos eli sydäninfarkti ja

angina pectoris -tyyppinen kipukohtaus vaativat välitöntä ammattiapua.

Sepelvaltimot huolehtivat sydämen hapen ja ravinnon saannista. Mikäli sepelvaltimoiden

sisäpintaan kertyy rasvaa, kolesterolia ja sidekudosta, valtimo ahtautuu vähitellen ja veren virtaus

heikkenee. Sydänlihaksen hapenpuutteesta voi seurata äkillinen sydänlihaskuolio eli sydäninfarkti

("sydänveritulppa").

Nopealla ensiavun ja hoidon käynnistymisellä voidaan estää lisävaurioiden syntyminen ja

sairastuneen selviytymismahdollisuudet paranevat merkitsevästi. 

Kouristelu

Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Syinä voivat olla

esimerkiksi epilepsia, aivoverenvuoto, korkea kuume tai tapaturma.

Tunnista oireet:

                      - Sairastunut menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy.

                      - Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kouristelu kestää yleensä vain 1-2                 minuuttia.

Kouristuskohtauksen ensiapu

                      - Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, että henkilö ei kolhi päätään                     tai muuten vahingoita itseään.

                      - Älä laita kouristelevan suuhun mitään, sillä se vaikeuttaa hengitystä.

                      - Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät.

                      - Jos kohtaus menee itsestään ohi, varmista kuitenkin, että henkilö on täysin toipunut                   ennen kuin jätät hänet.

                      - Tee hätäilmoitus numeroon 112, jos kouristeluun liittyy tapaturma tai se kestää yli 5

                      minuuttia.

                      - Ota yhteys lääkäriin, jos kyseessä on lapsen kuumekouristus

 

Näin autat tajutonta

 

1. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta,

selvitä heti, onko hän herätettävissä puhuttelemalla ja ravistelemalla.

 

2.  Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä joku

paikalla olevista tekemään hätäilmoitus hätänumeroon 112. Jos olet

yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata hätäkeskuksen ohjeita.

 

3. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys:

Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta

päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso liikkuuko

rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko poskellasi

ilman virtaus.   

 

4. Jos hengitys on normaalia, käännä henkilö kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Seuraa

hänen tilaansa, kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun.  

Näin käännät tajuttoman, hengittävän henkilön kylkiasentoon:

                      - Nosta henkilön toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta

                      toinen käsi rinnan päälle.

                      - Nosta takimmainen polvi koukkuun. 

                      - Tartu kiinni henkilön hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja

                      käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon.  

                      - Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.

                      - Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.

                      - Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.

                      - Tarkkaile hengitystä ja mahdollista heräämistä muun avun saapumiseen asti.

Palovammat

Kuumuus vaurioittaa ihoa ja mahdollisesti myös ihonalaisia kudoksia. Jos ihoa ei jäähdytetä,

vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin.

Pienen palovamman ensiapu: 

                      - Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä, kunnes kipu häviää.

                      - Tarvittaessa vamman voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä.

                      -Vaihda side kahden päivän välein. 

                      - Jos palovamma tulehtuu, mene lääkäriin.

Vakavan palovamman ensiapu:

Iho on harmaa tai tumma ja hiiltynyt, ei aisti kipua.

                      - Soita 112.

                      - Suojaa henkilö jäähtymiseltä.

                      - Tue kasvo- tai hengitystiepalovamman saanut puoli-istuvaan asentoon.

Haavojen ensiapu

1. Tyrehdytä verenvuoto.

2. Puhdista haava.

3. Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä.

4. Peitä haava suojasidoksella.

5. Hakeudu tarvittaessa hoitoon.

6. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa.

Vuotavat, syvät ja likaiset haavat ja vähänkin suuremmat viiltohaavat kuuluvat aina lääkärin

hoitoon.

Haavan ulkonäöstä ei aina voi päätellä, onko syvemmälle kudoksiin syntynyt vaurioita.

Verenvuodon ensiapu

Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti. Suuren

verenhukan (yli 20 %) seurauksena ihminen menee sokkiin.

 

Näin tyrehdytät verenvuodon

1. Nosta vuotava raaja ylös ja tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan

vuotokohtaan. Aseta runsaasti vuotava henkilö heti pitkälleen.

2. Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.

3. Jos sidetarvikkeita on käytettävissä, sido vuotokohtaan paineside.

4. Tue vuotava raaja kohoasentoon. 

5. Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi

loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. Kohota sokkioireisen jalkoja, rauhoita, suojaa

kylmältä ja seuraa hänen tilaansa, kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun.

 

Hätäilmoituksen teko

Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112, ja se tehdään heti, kun loukkaantuneen tai

sairastuneen todetaan tarvitsevan ammattiapua.

Näin teet hätäilmoituksen

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

2. Kerro, mitä on tapahtunut.

3. Kerro tarkka osoite ja kunta.

4. Vastaa kysymyksiin.

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Yleisöpuhelimesta voi soittaa hätänumeroon ilmaiseksi. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse

suuntanumeroa.

SATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2022

N 61° 23,0’ – E 21° 27,8’

 

1. Satamassa on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava

tämän järjestyssäännön määräyksiä.

2. Kiinnitettäessä laituriin ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on noudatettava

tarpeellista varovaisuutta. Veneen ollessa laiturissa sen sivuilla on käytettävä veneen koon

mukaisia laitasuojia kylkivaurioiden välttämiseksi. Vene tulee kiinnittää laituriin veneen

painon mukaan mitoitetuilla köysillä, sääolosuhteet huomioon ottaen.

3. Vieraspaikkaa tarvitsevan on otettava yhteyttä kämppäisäntään

4. Laiturit on pidettävä siisteinä köysistä, sähköjohdoista ja muista irrallisista esineistä

tapaturmien välttämiseksi.

5. Polkupyörillä ajo laitureilla on kielletty.

6. Uiminen satama-altaassa on kielletty.

7. Vieraspaikkaa käyttävän on selvitettävä pelastusvälineiden ja sammuttimien sekä kokoontumispaikan sijainti (kts. turvallisuusohje).

8. Avotulen teko mukaan lukien grillien käyttö on satama-alueella ja veneissä kielletty (sallittu

vain grillikatoksessa tai merkityllä nuotiopaikalla).

9. Sataman sähköjärjestelmään saa kytkeä ainoastaan vikavirtasuojalla varustettuja

sähkölaitteita.

10. Noudata siisteyttä. Jokaisen on vietävä jätteensä mantereelle niille tarkoitettuihin keräysastioihin tai -pisteisiin. Saaressa ei ole yleistä jäteastiaa. Tämä koskee myös ongelmajätteitä, kuten jäteöljyä, akkuja tai paristoja.

Septi- ja pilssivesien tyhjennys satama-alueella kielletty.

11. Satama-alueella on hiljaisuus 23.00–7.00 välisenä aikana, myös päiväsaikaan on muistettava

hyvät käytöstavat ja kanssaveneilijöiden viihtyvyys.

12. Jos vene jätetään satamaan miehittämättömänä, on tästä ilmoitettava kämppäisännälle.

13. Kämppäisännällä / sataman valvojilla on oikeus kehottaa poistumaan ja myös poistaa sellainen venekunta, joka ei noudata yllä mainittuja ohjeita.