Tervetuloa Luvian Vene-Kolmio ry:n Internet-sivuille!


Seuran tarkoituksena on edistää veneilyn turvallisuutta, ja kohottaa taitoja veneen käytössä. Seuralla on tukikohta Vähä-Huilkarin saaressa. Siellä on vapaassa käytössä mökki (mökki-sääntöjen puitteissa) keittomahdollisuuksin, sauna, grillikatos, sulka/lentopallokenttä ja hiekkapohjainen uimaranta, sekä kohtalaiset laiturit rantautumista varten. Saari on merkitty selkämeren merikarttasarjaan E numerolla 1354 retkisatamaksi. Seuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta LV-K:n hallitus. Jäsenmäärä tällä hetkellä noin 200.

LVK:n henkilörekisterin tietosuojaseloste

Luvian Venekolmio ry:n henkilörekisterin tietosuojaseloste

HENKILÖREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10§:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

1. REKISTERINPITÄJÄ

Postiosoite:
Faartalinkuja 1
29100 Luvia

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Luvian Venekolmio ry / Jäsenasiat
Ajantasainen tieto ko. henkilöstä löytyy osoitteesta: http://www.luvianvenekolmio.fi/p/seuran-toimihenkilot.html

3. REKISTERIN NIMI

Luvian Venekolmio ry:n henkilörekisteri.
Rekisteri sijaitsee yhdistyksen TILTU taloushallinto-ohjelmassa.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsensuhteiden hoitaminen ja jäsenmaksujen periminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1.    Yhdistysoikeudelliseen lainsäädäntöön
2.    Jäsensopimukseen
3.    Rekisterinpitäjän oikeudelliseen etuun
4.    Suostumukseen.

Tietoja käytetään yhdistyksen toimesta jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksuseurantaan sekä tapahtumista, kilpailuista, koulutuksista ja jäseneduista tiedottamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö-, yhteys-, jäsenmaksu- ja toimihenkilötietoja sekä suostumusten perusteella suoramarkkinointitietoja ja koulutustietoja.

Näitä tietoja ovat:

Lakiin, sopimukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvat tiedot

·       Täydellinen nimi
·       Kotipaikka
·       Postiosoite
·       Puhelinnumero
·       Henkilötunnus
·       Sähköpostiosoite
·       Kansalaisuus
·       Asiointikieli
·       Sukupuoli
·       Jäsennumero / Jäsenyystieto
·       Jäsenmaksutiedot
·       Pankkitilinumero
·       Toimihenkilötiedot
·       Palkkiotiedot
·       Kurssitiedot
·       Tapahtumien osallistumistiedot
·       Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään ja jäsenmaksujen osalta yhdistyksen pankkitilin tiliotteesta.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisterikeskus ja Posti Oyj.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMISSAIKA

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisena.
Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisissa rekistereissä olevat tiedot säilytetään suljetuissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy tietoja työssään tarvitsevilla henkilöillä.

9. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan esim. mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

10. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

·       Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain jäsenen suostumuksella.
·       Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
·       Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
·       Voimme luovuttaa tietoja Suomen Työväen Urheiluliiton jäsenseurojen ja piirien rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Luvian Venekolmio ry
Faartalinkuja 1
29100 Luvia
tai sähköpostitse osoitteeseen luvianvenekolmio@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
·        vaatia henkilötietojensa poistamista;
·        peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
·        vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
·        oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
·        Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle [tietosuojavaltuutettu] taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 23.9.2022.